bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności


ROK 2018


głoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 r.

ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2019 r.

Ogłoszenie I konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie w Sitkówka-Nowiny w 2019 r.

Wzór oferty konkursowej

Wzór sprawozdania do umowy konkursowej

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2019 rok

formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku

Roczny program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Informacja o wynikach konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Oferta realizację zadania publicznego pn. "29 ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JUDO Z OKAZJI 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ"

Zarządzenie Wójta nr WG.0050.99.2018 o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

Załącznik do zarządzenia

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny nr RSO.0050.50.2018 z dn. 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny

Oferta na realizację zadania publicznego pt.: XXVI Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych - Zgórsko 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Sprawozdanie Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny ogłoszonego dn. 15.03.2018 r.

Zarządzenie RSO.0050.37.2018 r. Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn.09.04.2018 r. w sprawie o powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młozieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w Gminie Sitkówka-Nowiny

Oferta na realizację zadania publiczngo "Organizacja zimowego obozu sportowego dla zawodników 12-14 lat z grupu trampkarz młodszy GminnegoKlubu Sportowego "Nowiny"

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Zarządzenie nr RSO.0050.14.2018 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 05.02.2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 roku

a) wzór oferty konkursowej

b) wzór sprawozdania

Zarządzenie nr RSO.0050.2.2018 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 10.01.2018 w sprawie:powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny


ROK 2017


Informacja o wyniku naboru do Komisji Konkursowych w 2018 roku

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w spr. przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Sitkówka-Nowiny w 2018 r.

Ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. oraz formularze

a) wzór oferty konkursowej

b) wzór sprawozdania

Oferta na realizację zadania publicznego pt: "15 Sportowa Wigilia Judo"

Roczny Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

Oferta na realizację zadania publicznego pt.: „28 Świętokrzyski Turniej Judo”

Informacja o wynikach konsultacji

Zarządzenie Wójta w spr. przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie "Programu Współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

1. Formularz konsultacji

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert

1. formularz oferty konkursowej
2. Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej
3. Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu

Oferta na realizację zadania publicznego pt. „ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ MŁODYCH INICJATYW – II edycja”

Oferta na realizację zadania publicznego pt."Obóz Sportowy Bocheniec 2017"

Oferta na realizację zadania publicznego – „Półkolonia nowińskiej akademii futsalu – Nowiny 2017”

"Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2017 roku"

Ogłoszenie o II OTWARTYM KONKURSIE OFERT

1. formularz oferty konkursowej

Oferta na realizację zadania publicznego – Obóz sportowy dla zawodników GKS Nowiny – Zawiercie 2017

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja XXV Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

  1. Informacja o wyniku naboru do komisji w otwartych konkursach ofert w 2017 r.
  2. Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w spr. powołania Komisji Konkursowej.

Sprowadzanie z realizacji programu współpracy gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku


ROK 2016


1. Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku,

2. Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2017 roku

a) formularz oferty konkursowej, zał. Nr 1

b) formularz umowy zał. Nr 3

b) formularz sprawozdania zał. Nr 5

3. Nabór do Komisji Konkursowych w Otwartych Konkursach Ofert w 2017 roku.

- formularz zgłoszeniowego kandydata

Roczny Program Współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Informacja o wynikach konsultacji

Oferta na realizację zadania publicznego pn. WARSZTATY PATRIOTYCZNE DLA MŁODZIEŻY NA DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI pn. „Młodzi patrioci Gminy Sitkówka-Nowiny”.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie: "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"

Formularz konsultacji (wersja pdf, wersja word))

KONFERENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW pn. "Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Sitkówka-Nowiny".

Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o III Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności ma rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja XXIV Wojew,odzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych

Oferta na realizację zadania publicznego: III Gminne Zawody Pływackie

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r,

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo – UKS FUKUTENJIN

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. - 10.03.2016 r.

Zarządzenie nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2016

Nabór do Komisji Konkursowych - 11.03.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. - 11.03.2016r.

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy do ogłoszenia

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego do ogłoszenia

.

Oferta na realizację zadania publicznego: Ferie z pasją 2016

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo II Obóz Sportowy Judo

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Informacja o wynikach konsultacji społecznych


Rok 2015


Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadaniapublicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.


Rok 2014


 Oferta na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie i realizację zadan publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu w Gminie Sitkówka-NowinyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 11.12.2018
Podpisał: Agnieszka Stępień
Dokument z dnia: 20.04.2018
Dokument oglądany razy: 8 433