bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod nazwami:
1. „Wola Murowana I”
2. „Bolechowice”
3. „Zgórsko-Zagrody-Salonowa”

Ponowne wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Kowla – Południe” obszar B.

Projekt uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "B"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA POŁUDNIE" OBSZAR "B"

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA-POŁUDNIE" obszar "B"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA POŁUDNIE" OBSZAR "B" – PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Oświadczenie wykonawcy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 28.10. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala Południe" obszar "B" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY informuję o przekazaniu do Biura Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A".

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Kowla – Południe” obszar B.

Projekt uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "B"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA POŁUDNIE" OBSZAR "B"

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA-POŁUDNIE" obszar "B"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA POŁUDNIE" OBSZAR "B" – PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Oświadczenie wykonawcy

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 20. 08. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala Południe" obszar "B" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 28. 07. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala Południe" obszar "A" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Kowla – Południe” obszar A.

Projekt uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA POŁUDNIE" OBSZAR "A"

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA-POŁUDNIE" obszar "A"

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD NAZWĄ "KOWALA POŁUDNIE" OBSZAR "A" – PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Oświadczenie wykonawcy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "A"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe".

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przekazaniu do Biura Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projektu uchwały zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F". – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej - plan F"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 23. 05. 2019 r.o podaju do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej - plan F" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 05. 10. 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Informacja Wójta Gniny Sitkówka-Nowiny z dn. 17.09 .2018 o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie projektu zmiany nr 21 Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą "Sołectwo Szewce - tereny zabudowy jednorodzinnej - plan D"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany nr 21 Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą "Sołectwo Szewce - tereny zabudowy jednorodzinnej - plan D"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 05. 04. 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 17 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 05. 04. 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 21 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji -
Plan F".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - Plan F".

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 24. 10. 2017 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 06. 02. 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 02. 02. 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projektu zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny oraz prognozy oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Bolechowice – Tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny komunikacji – plan J"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 15 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Kowala – Tereny zabudowy mieszkaniowej – plan Z”

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalonego uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 22 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 21 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 21 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 20 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2005 roku.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 17 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H".

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala – Tereny lasów, zalesień rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 31. 03. 2016 R. projektu zmiany nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny lasów, zalesień rekreacji i uprawiania sportów motorowych" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i komunikacji - plan J"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 18 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny komunikacji - plan J"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 15 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan Z"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 15 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej plan Z"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Plany Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania "Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowego Obszatu Funkcjonalnego OśrodkaWojewódzkiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o ponownym wyłożeniu o publicznego wglądu projektu zmiany nr 7 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan P"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniudo publicznego wgladu projektu zmiany Nr 9, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan U"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospadarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany nr 11 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i tereny komunikacji - plan F"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 11 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody – Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i tereny komunikacji – plan F"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany numer 11 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i tereny komunikacji - plan F"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 11 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i tereny komunikacji - plan F"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany numer 8 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan Y"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Y"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany numer 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany numer 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany numer 11 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i tereny komunikacji - plan F"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 11 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i tereny komunikacji - plan F"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany numer 8 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan Y"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 8 do Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala - tereny zabudowy mieszkaniowej - plan Y"

Obwieszczenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA- NOWINY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany numer 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA- NOWINY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany numer 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5, do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan D"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny

Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny (projekt zmiany studium) – część 1

Załącznik do obwieszczenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny (projekt zmiany studium) – część 2

Sprostowaniedo Obwieszczenia Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny wyłożenia do pubulicznego wgladu projektu zmiany nr 1 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

OGŁOSZENIE w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zminay Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 21.11.2013 R. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkowka-Nowiny, prognozy oddziaływań na środowsko

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania zmiany nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przystąpieniu do opracowania zmiany nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Wola Murowana – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 10, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Kowala – tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"

Obwieszczenie o przystąpieniu do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany nr 10 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Kowala – tereny lasów, zalesień, rekreacji i uprawiania sportów motorowych"Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 02.02.2021
Podpisał: Tomasz Bucki
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 21 649