bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Gmina

Charakterystyka

Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim bezpośrednio granicząca od strony południowej z miastem wojewódzkim Kielce.
Gmina zlokalizowana jest w obrębie Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego z cennymi miejscami przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Na terenie Parku znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy - Jaskinia "Raj".

Gmina o statusie gminy wiejskiej.
Powierzchnia gminy to 4.576 ha.
Zaludnienie: 7492 mieszkańców.
Gmina składająca się z 5 sołectw, 1 osiedla mieszkaniowego i 3 kolonii.
Gmina mimo, iż posiada status gminy wiejskiej liczy tylko 377 gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni użytkowej 1.608 ha z czego użytki rolne to 1.405 ha.
Charakter gminy typowo przemysłowy ze względu na położenie gminy w centrum tzw. "Białego Zagłębia". Na terenie gminy zarejestrowanych jest ogółem 654 podmiotów gospodarczych, przeważnie z branży produkcji, usług i handlu budownictwa.

Gmina położona przy głównych szlakach komunikacji krajowej i międzynarodowej. Przez teren gminy przebiegają:

trasy komunikacji samochodowej:

 • Warszawa-Kielce-Kraków
 • Warszawa-Kielce-Katowice
 • Warszawa-Kielce-Łódź
 • Warszawa-Kielce-Tarnów
 • Kielce-Lublin
 • Kielce-Częstochowa

trasy komunikacji kolejowej:

 • Warszawa-Kielce-Kraków
 • Warszawa-Kielce-Katowice
 • Warszawa-Kielce-Rzeszów

trasy kolejowe komunikacji międzynarodowej:

 • Polska wschodnia - Unia Europejska
 • Polska wschodnia - Wspólnota Niepodległych Państw LHS.

Gmina posiada kompleksową sieć infrastruktury technicznej:

 • sieć dróg lokalnych
 • sieć kanalizacyjną
 • sieć wodociągową
 • sieć energetyczną
 • sieć telekomunikacyjną
 • sieć gazociągową

Gmina posiada kompleksową sieć instytucji infrastrukturalnych: urzędy, ośrodki zdrowia, bank, urzędy pocztowe, domy pomocy społecznej, policję, placówki oświatowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej, jednostki bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 27.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 16 431