bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podatki i opłaty

Wpłaty z tytułu:

 1. podatku od nieruchomości
 2. podatku rolnego
 3. podatku leśnego
 4. podatku od środków transportowych

należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny:
Bank Spółdzielczy O/Kielce F/Nowiny: 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny:
Bank Spółdzielczy O/Kielce F/Nowiny: 50 8493 0004 0040 0429 2160 0194

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW:

 • W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.
 • Jeżeli kwota podatku przekracza 100 zł, to należność nadal będzie płatna w czterech ratach.
 • Jeżeli wysokość podatku ustalana w decyzji osobom fizycznym nie przekroczy kwoty 8 zł (koszty doręczenia przesyłki), decyzja taka nie zostanie wysłana do podatnika, a podatek będzie nienależny.

W roku 2020 obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XVI/158/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,96 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,34 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


DRUKI DO POBRANIA:


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE W 2019 ROKU

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (pdf)
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (pdf)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 ROKU
OSOBY FIZYCZNE
1. Podatek od nieruchomości:

 • IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (pdf)
 • ZIN-1 – załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
 • ZIN-2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
 • ZIN-3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (pdf)

2. Podatek rolny:

 • IR-1 – informacja o gruntach (pdf)
 • ZIR-1 – załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
 • ZIR-2 - załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
 • ZIR-3 - załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (pdf)

3. Podatek leśny:

 • IL-1 – informacja o lasach (pdf)
 • ZIL-1 – załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
 • ZIL-2 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)
 • ZIL-3 - załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (pdf)

OSOBY PRAWNE
1. Podatek od nieruchomości:

 • DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości (pdf)
 • ZDN-1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
 • ZDN-2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)

2. Podatek rolny:

 • DR-1 - deklaracja na podatek rolny (pdf)
 • ZDR-1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
 • ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)

3. Podatek leśny:

 • DL-1 - deklaracja na podatek leśny (pdf)
 • ZDL-1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (pdf)
 • ZDL-2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (pdf)

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (wersja pdf, word)
 • Wykaz budowli opodatkowanych (wersja pdf, word)
 • Wykaz budowli zwolnionych (wersja pdf, word)
 • Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (wersja pdf, word)
 • Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne (wersja pdf, word)
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - osoby fizyczne (wersja pdf, word)


Uchwały podjęte w 2020 r.


Uchwała Nr RG-XXIX/319/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4433

Uchwała Nr RG-XXX/338/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/318/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 15.12.2020 r. poz. 4667


Uchwała Nr RG-XXIX/318/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4432

Uchwała Nr RG-XXIX/317/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4431


Uchwała Nr RG-XXIX/316/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4430

Uchwała Nr RG-XXVII/302/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.10.2020 r. poz. 3511

Uchwała Nr RG-XXV/272/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.07.2020 r. poz. 2467

Uchwała Nr RG-XXIII/256/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XIII/125/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.04.2020 r. poz.1728

Uchwała Nr RG-XXII/238/20 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.04.2020 r. poz. 1631


Uchwały podjęte w 2019 r.


Uchwała Nr RG-XVI/158/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.12.2019 r. poz. 4642

Uchwała Nr RG-XV/153/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30.10.2019 r. poz. 4090


Uchwały podjęte w 2018 r.


Uchwała Nr RG-IV/17/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4214

Uchwała Nr RG-IV/18/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4215


Uchwały podjęte w 2017 r.


Uchwała Nr RG - XXXVI / 432 / 17 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 05.12.2017 r. poz. 3684


Uchwały podjęte w 2016 r.


Uchwała Nr RG - XXIV / 280 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 279 / 16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte w 2015 r.


Uchwała Nr RG - XIII / 131 / 15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG - XIII / 130 / 15 w sprawie ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG - XIII / 125 / 15 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr RG - XIII / 124 / 15 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr RG - XIII / 123 / 15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr RG - XIII / 122 / 15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwały podjęte w 2012 r.


Uchwała Nr RG-XXV/192/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XIII/86/07 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr RG-XXV/189/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/206/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/187/12 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr RG-XIV/103/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Uchwała Nr RG-XIV/102/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

Uchwała Nr RG-XIV/101/11 w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 02.02.2021
Podpisał: Dawid Gruszczyński
Dokument z dnia: 02.07.2019
Dokument oglądany razy: 16 027