bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i użytkowania, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

22.12.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i użytkowania, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

02.12.2020

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie z dnia 13.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Morawica 851 A”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Morawica, Chęciny, Sitkó

25.11.2020

Obwieszczenie z dnia 13.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Morawica 851 A”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Morawica, Chęciny, Sitkówka-Nowiny oraz miasta Kielce w woj. świętokrzyskim

Obwieszczenie z dnia 13.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Chęciny 850 B”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Chęciny, Piekoszów, Sitkó

25.11.2020

Obwieszczenie z dnia 13.11.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej Regionu Świętokrzyskiego w skali 1 : 25 000 arkusz Chęciny 850 B”, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Chęciny, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny oraz Sobków w woj. Świętokrzyskim

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

29.10.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe" obszar "B"

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

29.10.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 28.10.2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu za

29.10.2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA  28.10. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala Południe" obszar "B" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone

20.10.2020

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na zmianę realizacji drogowej

15.10.2020

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na zmianę realizacji drogowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2020 - 2035”

05.10.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka - Nowiny na lata 2020 - 2035”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

02.10.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY informuję o przekazaniu do Biura Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A".

18.09.2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY informuję o przekazaniu do Biura Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A".

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Kowla – Południe” obszar B

01.09.2020

Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą „Kowla – Południe” obszar B

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza pierwsze przetargi pisemne ograniczone

01.09.2020

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny ogłasza pierwsze przetargi pisemne ograniczone

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 20. 08. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu za

21.08.2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 20. 08. 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala Południe" obszar "B" oraz prognozy oddziaływania na środowisko.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 03.10.2019
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 08.08.2018
Dokument oglądany razy: 125 471