bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2016

L.P. Data podjęcia zarządzenia  Nr Zarządzenia  Treść zarządzenia
1. 20.01.2016 WG.0050.1.2016  W sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych
2. 20.01.2016 WG.2.2016  W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr RSO.38.1.2014 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
3. 22.01.2016 WG-PLF.0050.2.W.16 W sprawie:wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok
4. 22.01.2016 WG-PLF.0050.2.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
5. 22.01.2016 WG.0050.3.2016 W sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny
6. 29.01.2016 WG-PLF.0050.4.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok
7. 29.01.2016 WG-PLF.0050.4.16 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
8. 03.02.2016 WG.0050.05.2016 W sprawie: powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia etapu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”
9. 10.02.2016 WG-PLF.0050.6.16 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
10. 10.02.2016  RSO.7.2016 W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
11. 15.02.2016  WG.ZFŚS.0050.8.2016  W sprawie: zatwierdzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
12. 18.02.2016 WG-PLF.0050.9.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach
13. 18.02.2016 WG-PLF.0050.9.16 W sprawie: podziału rezerwy budżetowej na 2016 rok
14. 22.02.2016  WG-PLF.0050.10.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok
15. 22.02.2016  WG-PLF.0050.10.16 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
16. 23.02.2016  WG-PLF.0050.11.16 W sprawie: powołania Komisji do oceny wniosków składanych przez stowarzyszenia w sprawie udzielania pożyczek
17. 23.02.2016  WG.0050.12.2016  W sprawie: upoważniania do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych
18. 29.02.2016 WG.0050.13.2016 W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.12.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie upoważniania do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych
19. 29.02.2016  WG-PLF.0050.14.W.16  W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
20. 29.02.2016  WG-PLF.0050.14.16 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
21.  03.03.2016  WG.ZFŚS.0050.15.2016 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
22. 09.03.2016 WG-RSO.0050.16.2016 W sprawie przyjęci Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert
23. 14.03.2016  WG-RGŚ.0050.17.2016 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym oraz wydzierżawienia, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny.
24. 15.03.2016 WG-PLF.0050.18.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 r.
25. 15.03.2016 WG-PLF.0050.18.W.2016 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
26. 18.03.2016 WG-0050.19.2016 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
27. 21.03.2016 WG.0050.20.2016 W sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach
28. 21.03.2016 WG-PLF.0050.21.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
29. 21.03.2016 WG-PLF.0050.21.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
30. 22.03.2016 WG-RGŚ.0050.22.2016 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz wydzierżawienia, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
31. 29.03.2016 WG-PLF.0050.23.2016 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok.
32. 30.03.2016 WG.0050.24.2016 W sprawie przedłużenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań
33. 31.03.2016 WG-PLF.0050.25.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 r.
34. 31.03.2016 WG-PLF.0050.25.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
35. 31.03.2016 WG-PLF.0050.26.16 W sprawie określenia zasad postępowania w zakresie trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowych przekazywanych z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
36. 07.04.2016 WG-RSO.0050.27.16 W sprawie powołania komisji konkursowej
37. 15.04.2016 WG.0050.28.2016 W sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej
38. 15.04.2016 WG.0050.29.2016 W sprawie upoważnienia dla pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach do wydawania decyzji administracyjny.
39. 18.04.2016 WG.0050.30.2016 W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny
40. 21.04.2016 WG-PLF.0050.31.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
41. 21.04.2016 WG-PLF.0050.31.16
W sprawie przeniesienia planowanych wydatkow budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
42. 25.04.2016 WG-PLF.0050.32.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
43. 25.04.2016 WG-PLF.0050.32.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
44. 27.04.2016 WG-PLF.0050.33.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
45. 27.04.2016 WG-PLF.0050.33.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
46. 29.04.2016 WG-PLF.0050.34.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 r.
47. 29.04.2016 WG-PLF.0050.34.W.16 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
48. 05.05.2016 WG-RGŚ.0050.35.2016 W sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
49. 16.05.2016 WG-PLF.0050.36.16 W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2015 rok
50. 18.05.2016 WG-RSO.0050.37.2016 W sprawie powołania komisji konkursowej
51. 18.05.2016 WG.38.2016 W sprawie regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
52. 24.05.2016 WG-PLF.0050.39.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
53. 24.05.2016 WG-PLF.0050.39.16 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
54. 25.05.2016 WG.0050.40.2016 W sprawie odwołania Pani Małgorzaty Markiewicz z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali
55. 25.05.2016 WG.0050.41.2016 W sprawie: odwołania Pana Tomasza Gruszczyńskiego z funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolechowicach
56. 30.05.2016 WG-PLF.0050.42.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok
57. 30.05.2016 WG-PLF.0050.42.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
58. 31.05.2016 WG-RSO.0050.43.2016 W sprawie nadania upoważnienia kierownikowi GOPS.
59. 02.06.2016 WG-PLF.0050.44.16 W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach za 2015r.
60. 02.06.2016 WG-PLF.0050.45.16 W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2015r.
61. 02.06.2016 WG-INO.0050.46.2016 W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Sitkówce-Nowinach
62. 10.06.2016 WG-PLF.0050.47.W.2016 W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
63. 10.06.2016 WG-PLF.0050.47.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
64. 16.06.2016 WG-PLF.0050.48.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
65.  16.06.2016  WG-PLF.0050.48.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
66. 22.06.2016 WG-PLF.0050.49.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
67. 22.06.2016 WG-PLF.0050.49.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
68. 23.06.2016 WG.0050.50.2016 W sprawie: zmiany Zarządzenia nr WG.0050.19.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
69. 28.06.2016 WG-PLF.0050.51.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
70. 28.06.2016 WG-PLF.0050.51.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
71. 28.06.2016 WG.0050.52.2016 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
72. 28.06.2016 WG.0050.53.2016 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.
73. 30.06.2016 WG-PLF.0050.54.2016 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.
74. 30.06.2016 WG-PLF.0050.54.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
75. 05.07.2016 WG.0050.55.2016 W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Sitkówka-Nowiny, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
76. 05.07.2016 WG.0050.56.2016 W sprawie powołania Komitetu ds. organizacji Dożynek Gminnych.
77.  15.07.2016 WG-RGŚ.0050.57.2016 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny.
78. 15.07.2016 WG.0050.58.2016 W sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.
79. 15.07.2016 WG.0050.59.2016 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
80. 15.07.2016 WG.0050.60.2016 W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.
81. 15.07.2016 WG-PLF.0050.61.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
82. 15.07.2016 WG-PLF.0050.61.W.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
83. 20.07.2016 WG..0050.62.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej.
84. 20.07.2016 WG-PLF.0050.63.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
85. 20.07.2016 WG-PLF.0050.63.W.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
86. 20.07.2016 RSO.64.2016 W sprawie: Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po zakończeniu odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
87. 28.07.2016 WG.0050.65.2016 W sprawie: zatrudnienia wyniku konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.
88. 28.07.2016 WG.0050.66.2016 W sprawie: zatwierdzenia wyniku konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
89. 29.07.2016 WG-PLF.0050.67.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
90. 29.07.2016 WG-PLF.0050.67.W.2016 W sprawie wprowadzenia zmian finansowych Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
91. 17.08.2016 WG-PLF.0050.68.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
92. 17.08.2016 WG-PLF.0050.68.W.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
93.  25.08.2016 WG-PLF.0050.69.2016 W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu podstawowej zdrowotnej opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.
94. 29.08.2016 WG-PLF.0050.70.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
95. 29.08.2016 WG-PLF.0050.70.1.2016 W sprawie wprowadznia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2016
96. 29.08.2016 WG-PLF.0050.70.W.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
97. 29.08.2016 WG-PLF.0050.70.W.1.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
100. 31.08.2016 WG.0050.71.2016 W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
101. 31.08.2016 WG.0050.72.2016 W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.
102. 31.08.2016 WG.0050.73.2016 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Urszuli Wierzbickiej Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach.
103. 31.08.2016 WG.0050.74.2016 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Łukasiewicz Dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.
104. 31.08.2016 WG-RGŚ.0050.75.2016 W sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
105. 01.09.2016 WG-PLF.0050.76.16  W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
106. 01.09.2016 WG-PLF.0050.76.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
107. 01.09.2016 WG-PLF.0050.76.1.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2016 rok.
108. 01.09.2016 WG-PLF.0050.76.2.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2016 rok.
109. 05.09.2016 WG-PLF.0050.77.16 W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok.
110. 05.09.2016 WG.78.2016 W sprawie powołania Zespołu Koordynującego ds. rewitalizacji.
111. 05.09.2016 WG.79.2016 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023 – diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych.
112. 05.09.2016 WG.80.2016 W sprawie powołania Komitetu ds. rewitalizacji.
113. 08.09.2016 WG.0050.81.2016 W sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
114. 12.09.2016 WG-PLF.0050.82.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
115. 12.09.2016 WG-PLF.0050.82.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2016 rok.
116. 14.09.2016 WG-PLF.0050.83.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
117. 14.09.2016 WG-PLF.0050.83.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
118. 19.09.2016 WG.0050.84.2016  W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.30.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny.
119. 20.09.2016 WG-PLF.0050.85.16 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
120. 20.09.2016 WG-PLF.0050.85.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
121. 21.09.2016 WG-PLF.0050.85.A.16 W sprawie dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2016 rok.
122. 21.09.2016 WG-PLF.0050.85.A.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
123. 29.09.2016 WG-PLF.0050.86.16 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
124. 29.09.2016 WG-PLF.0050.86.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
125. 29.09.2016 WG-PLF.0050.86.1.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2016 rok.
126.  29.09.2016  WG.0050.86.A.16 W sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.
127. 30.09.2016 WG.0050.86B.2016 W sprawie zatwierdzenia stawki opłaty ryczałtowej za energię cieplną dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych
128. 03.10.2016 WG-PLF.0050.87.16 W sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Sitkówka-Nowiny i jej jednostkach organizacyjnych.
129. 07.10.2016 WG-PLF.0050.88.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
130. 07.10.2016 WG-PLF.0050.88.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
131. 13.10.2016 WG-PLF.0050.89.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
132. 13.10.2016 WG-PLF.0050.89.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
133. 17.10.2016 WG-RGŚ.0050.90.2016 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, będących w zasobie nieruchomości Gminy Sitkówka-Nowiny.
134. 19.10.2016 WG-RSO.0050.91.2016 W sprawie konsultacji Program Współpracy
135. 19.10.2016 WG-RSO.0050.92.2016 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. Inwestycji i Budownictwa w Referacie Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
136. 20.10.2016 WG.0050.93.2016 W sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu „Programu Polityki Zdrowotnej na lata 2017-2021 dla Gminy Sitkówka-Nowiny”
137. 24.10.2016 WG-PLF.0050.94.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
138. 24.10.2016 WG-PLF.0050.94.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
139. 31.10.2016 WG-PLF.0050.95.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
 
140. 31.10.2016 WG-PLF.0050.95.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
141. 10.11.2016 WG-PLF.0050.96.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
142. 10.11.2016 WG-PLF.0050.96.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
143. 15.11.2016 WG-PLF.0050.97.2016 W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok.
144. 15.11.2016 WG-PLF.0050.97.P.16 W sprawie ustalenia projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok.
145. 18.11.2016 WG-PLF.0051.98.2016 W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2020.
146. 18.11.2016 WG-PLF.0050.99.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
147. 18.11.2016 WG-PLF.0050.99.W.2016 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
148. 28.11.2016 WG-PLF.0050.100.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
149. 28.11.2016 WG-PLF.0050.100.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
150. 30.11.2016 WG-0050.101.16 W sprawie wyznaczenia likwidatora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach.
151. 01.12.2016 RSO.102.2016 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.
152. 01.12.2016 WG-PLF.0050.103.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny n a2016 rok.
153. 01.12.2016 WG-PLF.0050.103.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
154. 01.12.2016 RSO.104.2016 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny.
155. 05.12.2016  RSO.105.2016  W sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.
156. 07.12.2016 WG-PLF.0050.106.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
157. 07.12.2016 WG-PLF.0050.106.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
158. 14.12.2016 WG-RGŚ.0050.107.2016 W sprawie zmiany zarządzenia WG-RGŚ.0050.75.2016 Wójta Gminy S-N z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
159. 14.12.2016 WG-PLF.0050.108.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
160. 14.12.2016 WG-PLF.0050.108.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
161. 14.12.2016 WG.108.A.2016 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.
162. 20.12.2016 WG-PLF.0050.109.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
163. 20.12.2016 WG-PLF.0050.109.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
164. 21.12.2016 WG-0050.110.2016 W sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
165. 20.12.2016 WG-PLF.0050.111.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok.
166. 20.12.2016 WG-PLF.0050.111.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
167. 28.12.2016 WG.112.2016 W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach.
168. 28.12.2016 WG-PLF.0050.113.16 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
169. 28.12.2016 WG-PLF.0050.113.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok
170 28.12.2016 WG-PLF.0050.114.W.16 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2016 rok.
171. 30.12.2016 WG-PLF.0050.114.16 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-nowiny na 2016 rok.
172. 30.12.2016 WG-PLF.0050.115.16 W sprawie: upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
173. 30.12.2016 WG-PLF.0050.115.16 W sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Sitkówka-Nowiny i jej jednostkach organizacyjnych
173. 30.12.2016 WG-PLF.00500.116.16 W sprawie: określenia zasad postępowania w zakresie trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotaacji podmiotowych przekazywanych z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny
174. 30.12.2016 WG-PLF.117.16 W sprawie: zmian w polityce Rachunkowości
175. 30.12.2016 RSO.0050.118.2016 W sprawie: Upoważnienie do dokonywania wpisów zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sitkówka-Nowiny
176. 30.12.2016 RSO.0050.119.2016 W sprawie: Określenia wzorów dokumentów związanych z wpisem do rejestru Instytucji Kultury prowadzonych w UG Sitkówka-Nowiny


 
 
 Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 16.01.2018
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 31.10.2017
Dokument oglądany razy: 2 231