bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.08.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Aktualności


ROK 2016


Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o III Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności ma rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja XXIV Wojew,odzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych

Oferta na realizację zadania publicznego: III Gminne Zawody Pływackie

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r,

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo – UKS FUKUTENJIN

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. - 10.03.2016 r.

Zarządzenie nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2016

Nabór do Komisji Konkursowych - 11.03.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. - 11.03.2016r.

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy do ogłoszenia

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego do ogłoszenia

.

Oferta na realizację zadania publicznego: Ferie z pasją 2016

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo II Obóz Sportowy Judo

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Informacja o wynikach konsultacji społecznych


Rok 2015


Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadaniapublicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"


Rok 2014


 Oferta na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie i realizację zadan publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu w Gminie Sitkówka-NowinyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 18.08.2016
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 6 109