bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Stowarzyszenia i związki członkowskie


Aktualności

Zarządzenie Wójta w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja XXIV Wojew,odzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych

Oferta na realizację zadania publicznego: III Gminne Zawody Pływackie

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r,

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo – UKS FUKUTENJIN

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. - 10.03.2016 r.

Zarządzenie nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2016

Nabór do Komisji Konkursowych - 11.03.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. - 11.03.2016r.

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy do ogłoszenia

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego do ogłoszenia

.

Oferta na realizację zadania publicznego: Ferie z pasją 2016

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo II Obóz Sportowy Judo

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadaniapublicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

 Oferta na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie i realizację zadan publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny


Stowarzyszenia i związki członkowskie działające na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

1. Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"

KRS: 0000318328
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305

2. GMINNY KLUB SPORTOWY “NOWINY”

Nr KRS: 0000066903
Zagrody 69

3. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “FUKUTENJIN” W KOWALI

Kowala 51 B

4. STOWARZYSZENIE “MIĘDZY RAJEM A PIEKŁEM”

Nr KRS: 0000336047
Szewce, ul. Dewońska 91

5. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH “AMABILIS” W ZGÓRSKU

Nr KRS : 0000317467
Zgórsko, UL. Szewska 28

6. ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO MOTOROWE “MOTO-MAX”

Nr KRS: 0000326382
Nowiny, ul. Parkowa 3/21

7. TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE ”NOWINY”

Nr KRS: 0000202111
Nowiny, ul. Parkowa 3

8. CENTRUM DORADZTWA

Szczecno 217, 26-015 Daleszyce

9. STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ

Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
koło 32, ul. Szczepaniaka 23, 25-119 Kielce

10. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA RZECZ EKOLOGII
I ROLNICTWA “EKOMASZ”

UL. Świerkowa 8, 26-060 Checiny

11. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU INTERNETU ”NOWINYNET”

Nr KRS: 0000187606
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 11/49

12. STOWARZYSZENIE KOMPUTEROWEJ SIECI LOKALNEJ „POL-NET” W NOWINACH

Nr KRS: 0000206267
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 10/20

13. STOWARZYSZENIE TELEWIZJA KABLOWA NOWINY

Nr KRS: 0000124815
Nowiny, ul. Białe Zagłębie 10

14. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY SITKÓWKA-NOWINY

Nr KRS: 0000382352
Kowala 24A

15. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOWALI

Nr KRS : 0000028692
Kowala 49C

16. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZEWCACH ZAWADZIE

Nr KRS: 0000096745
Sitkówka 78

17. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI MUROWANEJ

Nr KRS : 0000028747
Wola MurowanaOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 641