bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Stowarzyszenia i związki członkowskie


Aktualności

Zarządzenie Wójta w sprawie powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja XXIV Wojew,odzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej Osób Niepełnosprawnych

Oferta na realizację zadania publicznego: III Gminne Zawody Pływackie

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r,

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo – UKS FUKUTENJIN

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. - 10.03.2016 r.

Zarządzenie nr WG.0050.27.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny 2016

Nabór do Komisji Konkursowych - 11.03.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2016 r. - 11.03.2016r.

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy do ogłoszenia

Wzór sprawozdania (częściowego/końcowego) z wykonania zadania publicznego do ogłoszenia

.

Oferta na realizację zadania publicznego: Ferie z pasją 2016

Oferta na realizację zadania publicznego: Zajęcia Judo II Obóz Sportowy Judo

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadaniapublicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Oferta na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały "Program współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

 Oferta na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie i realizację zadan publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny


Stowarzyszenia i związki członkowskie działające na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

1. Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy"

woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000318328

2. Towarzystwo Wędkarskie „Nowiny”

Nowiny, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000202111

3. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa Nowiny

Nowiny, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000124815

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznego Gimnazjum w Nowinach

Nowiny, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000009444

5. Stowarzyszenie Komputerowej Sieci Lokalnej „Pol-Net” w Nowinach

Nowiny, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000206267

6. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Internetu „Nowinynet”

Nowiny, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000187606

7. Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda” przy Szkole Podstawowej w Nowinach

Osiedle Nowiny, woj. świętokrzyskie

8. Uczniowski Klub Sportowy „Puchacz” Nowiny

Osiedle Nowiny, woj. świętokrzyskie

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Sitkówka-Nowiny

Kowala, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000382352

10. Gminny Klub Sportowy „Nowiny”

Zagrody, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000066903

11. Uczniowski Klub Sportowy UKS Futsal – Nowiny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowinach

Zagrody, woj. świętokrzyskie

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis” w Zgórsku

Zgórsko, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000317467

13. Świętokrzyskie Towarzystwo Motorowe Moto-Max

Zgórsko, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000326382

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali

Kowala, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000028692

15. Stowarzyszenie „Między Rajem a Piekłem”

Szewce, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000336047

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach

Szewce, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000096745

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Murowanej

Wola Murowana, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000028747

18. Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej w Kielcach

Wola Murowana, woj. świętokrzyskie
Numer KRS: 0000332072Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 18.05.2016
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 6 078