bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2017

L.P. Data podjęcia zarządzenia Nr Zarządzenia Treść zarządzenia
1. 03.01.2017 WG-PLF.0050.1.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
2. 03.01.2017 WG-PLF.0050.1.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
3. 03.01.2017  WG.0050.2.2017  W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr WG.0050.114.2016 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
4. 03.01.2017 RSO.0050.3.2017 W sprawie: Udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
5. 05.01.2017 WG-PLF.0050.4.P.17  W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
6. 05.01.2017 WG-PLF.0050.4.17 W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
7. 11.01.2017 WG-RGŚ.0050.5.2017 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
8. 11.01.2017 RSO.6.2017 W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
9. 11.01.2017 RSO.0050.7.2017   W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU oraz DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2017r.
10. 11.01.2017 RSO.0050.8.2017 W sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach
11. 12.01.2017 WG.0050.9.2017 W sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
12. 17.01.2017 WG-PLF.0050.10.17   W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
13. 17.01.2017 WG-PLF.0050.10.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
14. 17.01.2017 WG-INO.0050.11.2017 W sprawie zmiany zarządzenia Nr WG-INO.0050.110.15 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 10 września 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw nazewnictwa ulic i placów w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
15.    20.01.2017   WG.0050.12.2017 W sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2017r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
16. 20.01.2017 WG.0050.13.2017 W sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2017 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokowych” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
17. 20.01.2017 WG.0050.14.2017 W sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2017 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
18. 20.01.2017 WG.0050.15.2017 W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2017 roku
19. 20.01.2017   RSO.0050.16.2017 W sprawie: powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
20. 23.01.2017 RSO.0050.17.2017 W sprawie ustanowienia honorowej nagrody Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny "Nowińska Skała"
21. 27.01.2017  WG-PLF.0050.18.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
22. 27.01.2017 WG-PLF.0050.18.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
23. 30.01.2017 WG.0050.19.2017 W sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny na rok szkolny 2017/2018
24. 31.01.2017 WG.0050.20.2017 W sprawie: zatrudnienia Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
25. 31.01.2017 RSO.0050.21.2017   W sprawie: Udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
26. 06.02.2017 WG-RGŚ.0050.22.2017 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
27. 13.02.2017 WG,0050.23.2017 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja ospy wietrznej”
28. 13.02.2017 WG.0050.24.2017 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV)”
29. 13.02.2017 WG.0050.25.2017 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokokowych”
30. 15.02.2017 WG.0050.26.2017 W sprawie: powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia etapu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”
31. 17.02.2017 WG-PLF.0050.27.17  W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
32. 17.02.2017 WG-PLF.0050.27.W.17  W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
33. 20.02.2017  WG.0050.28.2017 W sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach do wydawania decyzji administracyjnych.
34. 20.02.2017 WG.0050.29.2017 W sprawie pozytywnej opinii w zakresie Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Nowinach
35. 23.02.2017 WG.ZFŚS.0050.30.17 W sprawie zatwierdzenia rocznego preliminarzadochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
36. 28.02.2017 WG.0050.31.2017 W sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów –Urzędnika Wyborczego
37. 28.02.1017 WG-PLF.0050.32.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
39. 28.02.2017 WG-PLF.0050.32.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
40. 06.03.2017 WG-RGŚ.0050.33.2017 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu
41. 09.03.2017  WG-PLF.0050.34.17 W sprawie dokonania rezerwy budżetowej na 2017 rok.
42. 09.03.2017 WG-PLF.0050.34.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
43. 14.03.2017 WG-PLF.0050.35.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
44. 23.03.2017 WG.0050.36.2017 W sprawie powołania komisji ds.udzielenia dotacji na wymianę źródeł ciepła w Gminie Sitkówka-Nowiny
45. 23.03.2017 WG-PLF.0050.37.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok
46. 23.03.2017 WG-PLF.0050.37.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
47. 24.03.2017 WG-RGŚ.0050.38.2017  W sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości na terenie Gminy
48. 28.03.2017 RSO.0050.39.2017 Ustalenie dnia wolnego dla pracowników Urzędu gminy Sitkówka-Nowiny
49. 28.03.2017 WG-PLf.0050.40.2017 W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016
50.  28.03.2017 WG.0050.41.2017 W sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
51. 28.03.2017 WG-PLF.0050.42.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
52. 31.03.2017 WG-PLF.0050.43.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
53. 31.03.2017 WG-PLF.0050.43.17  W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
54 03.04.2017  WG-RGŚ.0050.44.2017  W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
55. 03.04.2017 WG.0050.45.2017 W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję z kwalifikacji wojskowej
56. 03.04.2017 WG.0050.46.2017  W sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego do przrprowadzenia eliminacji gminnych VII Ogólnopolski konkurs Plastycznycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”
57. 05.04.2017 RSO.0050.47.2017 W sprawie Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego odbywania służby przygotowawczej w UG
58. 14.04.2017 WG.0050.48.2017 W sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizowania konkursu ofert na realizację w 2017 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „Prewencja zakażeń meningokowych”  oraz powolania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych w konkursie
59. 20.04.2017 WG-PLF.0050.49.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatkow budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
60. 20.04.2017 WG-PLF.0050.49.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
61. 20.04.2017 WG.0050.50.2017 W sprawie przekazania wewnetrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
62. 21.04.2017 WG-PLF.0050.51.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
63. 21.04.2017 WG-PLF.0050.51.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
64. 27.04.2017 WG-PLF.0050.52.17   W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
65 27.04.2017 WG-PLF.0050.52.W.17  W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
66  05.05.2017 RSO.0050.53.2017 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania zlożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i mlodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie Sitkówka-Nowiny
67. 09.05.2017 CUW.0050.54.2017 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
68. 09.05.2017  CUW.0050.55.2017 W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich  w Nowinach
69. 10.05.2017 WG-PLF.0050.56.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
70. 10.05.2017 WG-PLF.0050.56.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
71. 11.05.2017 WG.0050.57.2017 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 r. programu polityki zdrowotnej – „Prewencja zakażeń meningokowych dla dzieci ur. w 2004 roku”
72. 17.05.2017 WG-RGŚ.0050.58.2017 W sprawie powołania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postepowania dotyczacego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej sie na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
73. 17.05.2017 WG-PLF.0050.59.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
74. 17.05.2017 WG-PLF.0050.59.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
75. 18.05.2017 WG-PLF.0050.60.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
76. 18.05.2017 WG-PLF.0050.60.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkowka-Nowiny na 2017 rok
77. 29.05.2017 WG-PLF.0050.61.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
78. 29.05.2017 WG-PLF.005.61.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
79. 30.05.2017 CUW.0050.62.2017 W sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
80. 30.05.2017 CUW.0050.63.2017 W sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach
81. 30.05.2017 WG-PLF.0050.64.17 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2016 r.
82. 30.05.2017 WG-PLF.0050.65.17 W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury’Perła”w Nowinach za 2016 r.
83. 30.05.2017 WG-PLF.0050.66.17 W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot.wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 r.
84. 08.06.2017 WG-PLF.0050.67.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
85. 08.06.2017 WG-PLF.0050.67.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
86. 14.06.2017 WG-RGŚ.0050.68.2017 W sprawie zmiany Zarządzenia WG-RGŚ.0050.58.2017 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn.17.05.2017r. w sprawei powolania Komisji Przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postepowania dotyczącego sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej sie na terenie Giny Sitkówka-Nowiny
87. 19.06.2017   WG-PLF.0050.69.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
88. 19.06.2017 WG-PLF,0050.69.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
89. 19.06.2017 RSO.0050.70.2017  W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu Wizyjnego siedziby UG oraz na Terenie przyległym do UG
90. 23.06.2017 WG-PLF.0050.71.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji
91. 28.06.2017 WG-PLF.0050.72.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
92. 28.06.2017 WG-PLF.0050.72.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
93. 28.06.2017 WG-PLF.0050.73.17 W sprawie wykonania uchwały Nr RG-XXXII/386/17/ Rady Gminy Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 28.06.2017 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
94. 03.07.2017 CUW.0050.74.2017 W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Orląt Lwowskich w Nowinach
95. 03.07.2017 CUW.0050.75.2017 W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orlat Lwowskich w Nowinach
96. 10.07.2017 WG-PLF.0050.76.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
97. 10.07.2107 WG-PLF.0050.76.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
98. 13.07.2017 RSO.0050.77.2017 W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
99. 17.07.2017 WG-PLF.0050.78.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
100. 17.07.2107 WG-PLF.0050.78.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
101. 21.07.2017 WG-RGŚ.0050.79.2017 W sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości na terenie Gminy
102. 31.07.2017 WG-PLF.0050.80.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji
103. 31.07.2017 WG-PLF.0050.80.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
104. 01.08.2017 WG.0050.81.2017 W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Żłobka w Nowinach
105. 02.08.2017 RSO.0050.82.2017 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Żłobka w Nowinach
106. 09.08.2017 WG-PLF.0050.83.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji
107. 09.08.2017 WG-PLF.0050.83.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
108. 10.08.2017 CUW.0050.84.2017 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny, ubiegających sie w 2017 r. o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
109. 17.08.2017 WG-PLF.0050.85.17  W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny, o kształtowanie się wieloletniej prognozy fifnansowej,w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu fifansowego Samorządowego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za pierwsze polrocze 2017r.
110. 23.08.2017 WG.0050.86.2017  W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działania przemocy w rodzinie
111. 25.08.2017  WG.87.2017 W sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowiska pracy 3 opiekunek dziecięcych do żłobka gminnego w Nowinach.
112. 30.08.2017 WG-PLF.0050.88.17 W sprawie dokonania podziału rezerwy budżetowej na 2017 rok.
113. 30.08.2017 WG-PLF.0050.88.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
114. 31.08.2017 WG-RGŚ.0050.89.2017 W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiącym mienie Gminy Sitkówka-Nowiny
115. 31.08.2017 WG.90.2017 W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach do podpisania umowy leasingu środka trwałego
116. 31.08.2017 WG-PLF.0050.91.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym UG Sitkówka-Nowiny
117. 31.08.2017 WG-PLF.0050.91.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
118. 31.08.2017 WG.0050.92.2017 W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach
119. 01.09.2017 WG.0050.93.2017 W sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz regulaminu organizaowania konkursu ofert na realizację w 2017 r. gminnego programu polityki zdrowotnej ”Prewencja zakażeń grypą" oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert zlozonych w konkursie
120. 01.09.2017 WG-RGŚ.0050.94.2017 W sprawie zmiany zarządzenia WG-RGŚ.0050.79.2017 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn .21.07.2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej w przedmiocie przeprowadzania postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących sie na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
121. 05.09.2107 WG-PLF.0050.95.17 W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok
122. 06.09.2017 WG.RSO.0050.96.2017 W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Sitkówka-Nowiny w 2017 r.
123. 07.09.2017 WG.RGŚ.0050.97.2017 W sprawie zmiany zarządzenia Nr WG-INO.0050.110.15 Wójta Gminy Sitkowka-Nowiny z dn. 10.09.2015 r. w sprawie powolania komisji do spraw nazewnictwa ulic i placów w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
124. 07.09.2017 WG.RGŚ.0050.98.2017 W sprawie konsultacji sołectw – zarządzenie niepodjęte
125. 08.09.2017 WG-PLF.0050.99.2017 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie UG Sitkówka-Nowiny
126. 08.09.2017 WG-PLF.0050.99.W.2017 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
127. 12.09.2017 WG.0050.100.2017 W sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”
127. 13.09.2017 WG.0050.101.2017 W sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiebiorstw.
128. 19.09.2017 WG.0050.102.W.2017 W sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 rok
129. 19.09.2017 WG.0050.102.2017 W sprawie zmiany w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
130. 21.09.2017 WG.PLF.0050.103.2017 W sprawie przeniesienia wydatków budżetowych w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
131. 25.09.2017 WG.0050.104.2017 W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 r. gminnego programu profilaktyki zdrowotnej "Prewencja zakażeń grypą"
132. 25.09.2017 WG.0050.105.2017 W sprawie zmiany zarzadzenia Nr WG 0050.30.2016  Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dn. 18.04.2016 r. w sprawie  powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sitkówka-Nowiny
133. 28.09.2017 WG.PLF.0050.106.W.2017 W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
134. 28.09.2017 WG.PLF.0050.106.2017 W sprawie zmian w budżecie gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
135. 29.09.2014 WG.RGŚ.0050.107.W.2017 W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
136. 29.09.2017 WG.PLF.0050.107.2017 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
137. 04.10.2017 WG.RGŚ.0050.108.2017 W sprawie podania do publicznej wiadopmości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajecia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiącym mienie gminy Sitkówka-Nowiny
138. 04.10.2017 WG.0050.PLF.109.W.2017 W sprawie  zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
139. 04.10.2017 WG.PLF.0050.109.2017 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
140. 04.10.2017 WG.0050.110.2017 W sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
141. 11.10.2017 WG.RGŚ.0050.111.2017 W sparwie powołania komisji przetargowej w przedmiocie przeprowadzenia postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdujących sie na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
142. 24.10.2017 WG.PLF.0050.112.W.2017 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
143. 24.10.2017 WG.PLF.0050.112.2017 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
144. 25.10.2017 WG.0050.113.2017 W sprawie powołania komisji do zbadania prawidłowości wykorzystania i zużyzia paliwa w jednostce OSP w Szewcach
145. 26.10.2017 WG-PLF.0050.114.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny
146. 26.10.2017 WG-PLF.0050.114.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
147. 31.10.2017 WG-PLF.0050.115.17 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
148. 31.10.2017 WG-PLF.0050.115.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 r.
149. 8.11.2017 WG.0050.116.2017 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny i powołania komisji inwentaryzacyjnej
150. 10.11.2017 WG.0050.117.2017 W sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Sitkówka-Nowiny w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
151. 14.11.2017 WG.-PLF.0050.118.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2017
152. 14.11.2017 WG-PLF.0050.118.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny
152. 15.11.2017 WG-PLF.0050.119.17 W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 r.
153. 15.11.2017 WG-PLF.0050.119.1.17 W sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
154. 15.11.2017 WG-PLF.0050.120.16 w sprawie projektu uchwały w sprawei Wieloletniej Prognozy Finansowej
155. 20.112017 WG-PLF.0050.121.17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
156. 20.11.2017 WG-PLF.0050.121.W.17 W sprawei wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017 r.
157. 21.11.2017 WG-PLF.0050.122.17 W sprawie ustalenia projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Sitkowce-Nowinach na 2018 r.
158. 21.11.2017 WG-PLF.0050.123.17 W sprawei ustalenia projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2018
159. 27.11.2017 RSO.0050.124.2017 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
160. 28.11.2017 RSO.0050.125.2017 W sprawie ustalenia dnia pracy i dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
161. 29.11.2017 WG-PLF.0050.126.17 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 r.
162. 29.11.2017 WG-PLF.0050.126.W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowiny na 2017 r.
163.  06.12.2017 WG-RGŚ.0050.127.2017 W sprawie: określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sitkówka- Nowiny
164. 06.12.2017 WG.RSO.0050.128.2017 W sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych w Urzędzie Gminy Sitkówka- Nowiny
165. 07.12.2017 WG-PLF.0050.129.17 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
166. 07.12.2017 WG-PLF.0050.129W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówke-Nowinach na 2017 r.
167. 14.12.2017 WG-PLF.0050.130.17 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
168. 15.12.2017 WG-RGŚ.0050.130A.17 W sprawie: powołania komisji przetargowej w przedmiocie przeprowadzania postępowań dotyczących sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości znajdującej sie na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
169. 18.12.2017 WG-0050.131.2017 W sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
170. 19.12.2017 WG-PLF.0050.132.W.17 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017
171. 19.12.2017 WG-PLF.0050.132.17 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
172. 22.12.2017 WG-PLF.0050.133.17 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
173. 22.12.2017 WG-PLF.0050.133W.17 W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówkce-Nowinach
174. 28.12.2017 WG-PLF.0050.134.W.17 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017
175. 28.12.2017 WG-PLF.0050.134.17 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
176. 28.12.2017 WG.ZFŚS.0050.135.2017 W sprawie: wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
177. 29.12.2017 WG-PLF.0050.136.W.17 W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach na 2017
178. 29.12.2017 WG-PLF.0050.136.17 W sprawie: przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej
179. 29.12.2017 WG-PLF.0050.137.17 W sprawie: upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
180. 31.12.2018 WG.0050.138.17 W sprawie: przyjęcia planu wykonania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2020

 Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 25.02.2020
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 31.10.2017
Dokument oglądany razy: 2 512