bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XIV Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 30 wrzesień 2019 r.

Uchwała Nr RG-XIV/127/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr RG-XIV/128/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.10.2019 r. poz. 3871

Uchwała Nr RG-XIV/129/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.10.2019 r. poz. 3872

Uchwała Nr RG-XIV/130/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG - VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.10.2019 r. poz. 3873

Uchwała Nr RG-XIV/131/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XI/104/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała Nr RG-XIV/132/19 w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za energię cieplną - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.10.2019 r. poz. 3874

Uchwała Nr RG-XIV/133/19 w sprawie załatwienia wniosku mieszkanki msc. Trzcianki Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIV/134/19 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIV/135/19 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańca msc. Wola Murowana Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIV/136/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-X/53/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIV/137/19 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Sitkówka-Nowiny oraz bonifikat przysługujących ich nabywcom - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07.10.2019 r. poz. 3875

Uchwała Nr RG-XIV/138/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XIV/139/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/262/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIV/140/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Zgórsko, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIV/141/19 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Bolechowice w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIV/142/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach, na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Bolechowicach

Uchwała Nr RG-XIV/143/19 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, na rzecz Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego do Uchwały Nr RG-XIV/144/19

Uchwała Nr RG-XIV/144/19 w sprawie zmiany nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i komunikacji - plan F" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11.10.2019 r. poz. 3963

Uchwała Nr RG-XIV/145/19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala- Południe”

Uchwała Nr RG-XIV/146/19 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Wola Murowana - Centrum”

Uchwała Nr RG-XIV/147/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/28/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2019-2025

Uchwała Nr RG-XIV/148/19 w sprawie przystąpienia do zmiany nazwy Gminy Sitkówka – Nowiny i przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami

Uchwała Nr RG-XIV/149/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XIV/150/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu KieleckiegoOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 07.11.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 09.10.2019
Dokument oglądany razy: 1 622