bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXIX Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 30 listopad 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXIX/316/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4430

Uchwała Nr RG-XXIX/317/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4431

Uchwała Nr RG-XXIX/318/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4432

Uchwała Nr RG-XXIX/319/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4433

Uchwała Nr RG-XXIX/320/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4434

Uchwała Nr RG-XXIX/321/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XXIX/322/20 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4435

Uchwała Nr RG-XXIX/323/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso - obwieszczenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4440

Uchwała Nr RG-XXIX/324/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej - obwieszczenie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4441

Uchwała Nr RG-XXIX/325/20 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXIX/326/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury ,,Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXIX/327/20 w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Leszczynowa” w miejscowości Trzcianki na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz. 4436

Uchwała Nr RG-XXIX/328/20 w sprawie przekazania środka trwałego powstałego na placu zabaw w m. Sitkówka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXIX/329/20 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych - kurtyn wodnych, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXIX/330/20 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych - nagłośnienia, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXIX/331/20 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowiny w wieku 65 lat i więcej na lata 2021-2025”

Uchwała Nr RG-XXIX/332/20 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Nowiny na lata 2021-2025”

Uchwała Nr RG-XXIX/333/20 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Uchwała Nr RG-XXIX/334/20 w sprawie zmiany uchwały NR RG - XXVI/177/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz.4437

Uchwała Nr RG-XXIX/335/20 w sprawie zmiany uchwały NR RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz.4438

Uchwała Nr RG-XXIX/336/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 08.12.2020 r. poz.4439Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 11.12.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 11.12.2020
Dokument oglądany razy: 757