bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXVI Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 31 sierpień 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXVI/285/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.09.2020 r. poz. 3171

Uchwała Nr RG-XXVI/286/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XXVI/287/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/203/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok

Uchwała Nr RG-XXVI/288/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/43/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.09.2020 r. poz. 3133

Uchwała Nr RG-XXVI/289/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-VI/44/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.09.2020 r. poz. 3134

Uchwała Nr RG-XXVI/290/20 w sprawie przystąpienia Gminy Sitkówka-Nowiny do „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Gminą Kielce a partnerami projektu w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”

Uchwała Nr RG-XXVI/291/20 w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Bolechowice, zlokalizowanej na działce nr ewid. 521 w obrębie geodezyjnym 0006 Bolechowice na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.09.2020 r. poz. 3172

Uchwała Nr RG-XXVI/292/20 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Leonów w miejscowości Trzcianki, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 408/1, 39, 46, 73 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.09.2020 r. poz. 3173

Uchwała Nr RG-XXVI/293/20 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Spacerową w miejscowości Zagrody, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 536/10, 408 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.09.2020 r. poz. 3174

Uchwała Nr RG-XXVI/294/20 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Świerkową w miejscowości Trzcianki, zlokalizowanej na działce nr ewid. 64 w obrębie geodezyjnym 3 - Sitkówka-Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.09.2020 r. poz. 3175

Uchwała Nr RG-XXVI/295/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonej w miejscowości Szewce w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVI/296/20 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Zgórsko w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVI/297/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 35/495 i 35/496, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVI/298/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XXVI/299/20 w sprawie przekazania w użytkowanie altany drewnianej na placu zabaw dz. nr ewid. 25/26 w m. Słowik na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w NowinachOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 04.09.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 04.09.2020
Dokument oglądany razy: 493