bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 grudzień 2016 r.

Uchwała Nr RG - XXV / 311 / 16 w sprawie udzielenia Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Nowinach upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.01.2017 r. poz. 96

Uchwała Nr RG - XXV / 310 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXIX/240/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.01.2017 r. poz. 95

Uchwała Nr RG - XXV / 309 / 16 w sprawie podjęcia współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z Miastem Bracław na Ukrainie

Uchwała Nr RG - XXV / 308 / 16 w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bolechowicach i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Kowali - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.01.2017 r. poz. 94

Uchwała Nr RG - XXV / 307 / 16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

Uchwała Nr RG - XXV / 306 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/22/98 Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach z dnia 25 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.01.2017 r. poz. 93

Uchwała Nr RG - XXV / 305 / 16 w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2020”

Uchwała Nr RG - XXV / 304 / 16 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2023

Uchwała Nr RG - XXV / 303 / 16 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wykonanie modernizacji pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowinach na rzecz Szkoły Podstawowej w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXV / 302 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXV / 301 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXV / 300 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXV / 299 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXV / 298 / 16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG - XXV / 297 / 16 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.01.2017 r. poz. 92

Uchwała Nr RG - XXV / 296 / 16 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

Uchwała Nr RG - XXV / 295 / 16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.01.2017 r. poz. 91

Uchwała Nr RG - XXV / 294 / 16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXV / 293 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/148/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020

Uchwała Nr RG - XXV / 292 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.01.2017 r. poz. 90

Uchwała Nr RG - XXV / 291 / 16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017 rokuOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 09.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 935