bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2017

Interpelacje

Data Nazwisko i imię Treść Odpowiedź
2017.12.28 Gryń Łukasz Interpelacja w sprawie podania wysokości nagród jakie Pan Wójt przyznał dla Zastępcy Wójta, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz gminnych instytucji kultury w roku 2015, 2016 i 2017. Odpowiedź
2017.09.27 Gryń Łukasz Interpelacja w sprawie zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w Nowinach (2013-2017)” znajdującego się w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2014
Odpowiedź
2017.09.28 Wojcieszyński Marcin Interpelacja w sprawie wydatków poniesionych w latach 2015-2017 w związku z pobytem na terenie naszej gminy delegacji z Miasta i Gminy Płoty oraz Miasta Bracław na Ukrainie z podziałem na poszczególne kategorie Odpowiedź
2017.09.28 Wójtowicz Małgorzata Interpelacja w sprawie wydatków poniesionych w latach 2015-2017 związanych z utrzymaniem samochodu służbowego Urzędu Gminy wraz z kartami pojazdu za lata 2015-2017 oraz w sprawie ryczałtów pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za używania samochodu prywatnego do celów służbowych; Odpowiedź
2017.08.30 Kasperek Andrzej Interpelacja w sprawie publikacji w BIP oświadczeń majątkowych za rok 2016 pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek i innych dokumentów Odpowiedź
2017.08.30 Gryń Łukasz Interpelacja w sprawie prośba o uzupełnienie odpowiedzi Wójta Gminy na interpelację w sprawie sprawozdania z przeprowadzonego w 2015 r. audytu placówek oświatowych w Gminie Sitkówka-Nowiny Odpowiedź
2017.07.31 Gryń Łukasz Interpelacja dotycząca sprawozdania z przeprowadzonego w 2015 r. audytu placówek oświatowych w Gminie Sitkówka-Nowiny Odpowiedź
2017.02.27

Kasperek Andrzej
Wojcieszyński Marcin

Interpelacja w sprawie zakupu działek pod budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Woli Murowanej Odpowiedź
2017.02.27 Gryń Łukasz

Interpelacja dotycząca rozdysponowania środków ujętych w planie finansowym Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok, Dział 750, Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Pismo radnego Łukasza Grynia w sprawie uzupełnienia odpowiedzi w sprawie rozdysponowania środków ujętych w planie finansowym Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok, Dział 750, Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Odpowiedź

Uzupełnienie odpowiedziOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 28.02.2018
Podpisał: Łukasz Barwinek
Dokument z dnia: 27.02.2018
Dokument oglądany razy: 1 752