bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przychodnia Nowiny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Status Prawny

⇒Status Prawny

Organizacja 

Regulamin Organizacyjny 

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowinach

Organy SZPOZ

Organami Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach są:

p.o. dyrektor – Michal Piast

Rada Społeczna

Rada Społeczna działa jako organ inicjujący, opiniodawczy i doradczy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Dyrektora Przychodni Nowiny SP ZOZ w Nowinach.

Skład Rady Społecznej Przychodni Nowiny SP ZOZ
lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Sebastian Nowaczkiewicz przewodniczący
2. Beata Barwinek Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Członek Rady Społecznej
3. Halina Wilk członek
4. Bogumiła Kowalczyk członek
5. Agnieszka Stępień członek


Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Na podstawie art. 10.1. ustawy z dnia 6. września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

⇒Wniosek o udostępnienie danych

Dokumentacja

Kontrola Zarządcza

Cennik usług

Cennik

Majątek SZPOZ w Sitkówce-Nowinach z podziałem na lata:

⇒Majątek 2012r. - Szczegóły

⇒Majątek 2011r. - Szczegóły

⇒Majątek 2010r. - Szczegóły

⇒Majątek 2009r. - Szczegóły

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie za rok 2016

Sprawozdanie za rok 2015

Sprawozdanie za rok 2014

⇒Sprawozdanie za rok 2012

⇒Sprawozdanie za rok 2011

⇒Sprawozdanie za rok 2010

⇒Sprawozdanie za rok 2009Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 02.02.2021
Podpisał: Michał Piast
Dokument z dnia: 08.07.2019
Dokument oglądany razy: 6 125