bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXVIII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 marca 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXVIII / 352 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 30.03.2017 r. poz. 1153

Uchwała Nr RG - XXVIII / 351 / 17 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.10.2017 r. poz. 2989

Uchwała Nr RG - XXVIII / 350 / 17 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2032" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świetokrzyskiego 25.04.2017 r. poz. 1618

Uchwała Nr RG - XXVIII / 349 / 17 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 30.03.2017 r. poz. 1152

Uchwała Nr RG - XXVIII / 348 / 17 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 30.03.2017 r. poz. 1151

Uchwała Nr RG - XXVIII / 347 / 17 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Sitkówka - Nowiny oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 30.03.2017 r. poz. 1150

Uchwała Nr RG - XXVIII / 346 / 17 w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sitkówka - Nowiny oraz nadania mu Statutu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.04.2017 r. poz. 1280

Uchwała Nr RG - XXVIII / 345 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVI/325/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Uchwała Nr RG - XXVIII / 344 / 17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 30.03.2017 r. poz. 1149Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 31.03.2017
Dokument oglądany razy: 2 897