bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– IV Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 4 grudzień 2018 r.

Uchwała Nr RG-IV/17/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4214

Uchwała Nr RG-IV/18/18 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4215

Uchwała Nr RG-IV/19/18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4216

Uchwała Nr RG-IV/20/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/460/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2018-2023

Uchwała Nr RG-IV/21/18 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/462/17 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2018 rok

Uchwała Nr RG-IV/22/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4217

Uchwała Nr RG-IV/23/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 – 2023 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4218

Uchwała Nr RG-IV/24/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego gminy Sitkówka - Nowiny „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 06.12.2018 r. poz. 4219

Uchwała Nr RG-IV/25/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-NowinyOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 08.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 11.12.2018
Dokument oglądany razy: 2 127