bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

„Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 – ETAP 1 w kilometrażu od 0 +795,88 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0381T w km 1+571,93 w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą tow

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty