bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej w ciągu drogi w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Sitkówka-Nowiny

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony