bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie projektu zmiany nr 11 pod nazwą Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej i tereny komunikacji – plan F - do MPZP Gminy Sitkówka-Nowiny

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty