bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 24 października 2012 r.

Uchwała Nr RG-XXIV/186/12 w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury mającej na celu nadanie drodze gminnej, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 24/1, 24/3, 376/12, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny, statusu drogi publiczne

Uchwała Nr RG-XXIV/185/12 w sprawie: przekazania w użytkowanie składników majątkowych zespołu budynków mieszkań socjalnych, zrealizowanego w Nowinach przy ul. Przemysłowej, na działkach nr ewid. 35/98, 35/99, 35/12, 35/65 obręb geod. Wola Murow

Uchwała Nr RG-XXIV/184/12 w sprawie: przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z przebudową i termomodernizacją budynku krytej pływalni „Perła” w msc. Zagrody, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury „P

Uchwała Nr RG-XXIV/183/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki od osoby fizycznej w miejscowości Wola Murowana na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIV/182/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki od osoby fizycznej w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIV/181/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki od osób fizycznych w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIV/180/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIV/179/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXIV/178/12 w sprawie: podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr RG-XXIV/177/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG – XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016

Uchwała Nr RG-XXIV/176/12 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 26.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 767