bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XVII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 lutego 2012 r.

Uchwała Nr RG-XVII/140/12 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XVII/139/12 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XVII/138/12 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Uchwała Nr RG-XVII/137/12 w sprawie: wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Gminie Sitkówka – Nowiny.

Uchwała Nr RG-XVII/136/12 w sprawie: przekazania na rzecz Przedszkola Samorządowego im. Pluszowy Miś w Nowinach, nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z montażem klap zwrotnych na instalacji wyciągowej wentylacj

Uchwała Nr RG-XVII/135/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrod

Uchwała Nr RG-XVII/134/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-XXIII/175/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.
Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 25.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 570