bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Interpelacje, zapytania radych

2020 rok

L.p.

Data wpływu

Imię i nazwisko Treść Odpowiedź
1. 13.02.2020 Edyta Giemza Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Kwarcytową z Marmurową Odpowiedź
2. 27.03.2020

Marcin Wojcieszyński

Halina Musiał

Sylwester Bentkowski

Interpelacja w sprawie wparcia dla seniorów i osób niesamodzielnych i samotnych w związku z pandemią koronawirusa Odpowiedź
3. 01.04.2020 Marcin Wojcieszyński

Halina Musiał

Sylwester Bentkowski

Zapytanie dot. pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa Odpowiedź
4 23.04.2020 Marcin Wojcieszyński

Halina Musiał

Sylwester Bentkowski

Interpelacja dot. pożaru składowiska odpadów Odpowiedź
5 Piotr Piotrowicz Odpowiedź
6 Marcin Wojcieszyński Interpelacja dot. planowanych zmian w kursowaniu autobusu linii nr 19 Odpowiedź
7 20.07.2020 Marcin Wojcieszyński Interpelacja dot. placu zabaw i pętli autobusowej w Bolechowicach Odpowiedź
8 02.09.2020 Marcin Wojcieszyński Interpelacja dot. działki nr 522 w msc. Bolechowice Odpowiedź

2019 rok

L.p.
Data wpływu
Imię i nazwisko
Treść Odpowiedź
1. 07.03.2019 Agnieszka Stępień Interpelacja w sprawie zmiany przebiegu ścieżki rowerowej Odpowiedź
2. 14.03.2019

Edyta Giemza

Interpelacja dot. stanu drogi pomocniczej w kierunku msc. Zelejowa

Odpowiedź

Odpowiedź - c.d.

3. 14.03.2019 Edyta Giemza Zapytanie w sprawie drogi w msc. Szewce tj. przedłużenie ul. Marmurowej do ul. Czerwona Góra Odpowiedź
4. 16.04.2019

Edyta Giemza

Agnieszka Stępień

Interpelacja w sprawie założenia lustra przy drodze powiatowej 0278T przy ul. Szewskiej

Odpowiedź

Odpowiedź - c.d.

5. 29.04.2019 Halina Musiał Zapytanie dot. zakupu części nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę dojazdową i parking do bloku przy ul. Parkowej 7 Odpowiedź
6. 06.08.2019 Halina Musiał Zapytanie dot. wynagrodzeń administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych z terenu Gminny Sitkówka-Nowiny

Odpowiedź

7. 01.10.2019 Edyta Giemza Interpelacja dot. usunięcia uschniętych gałęzi na drzewach znajdujących się przy drodze powiatowej 0278T w msc. Szewce

Odpowiedź

Odpowiedź - c.d.

8. 25.11.2019 Marcin Wojcieszyński Interpelacja w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Sitkówka-Nowiny Odpowiedź
9 11.12.2019 Marcin Wojcieszyński Interpelacja w sprawie funkcjonowania kopalni Bolechowice Odpowiedź


 Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 04.12.2020
Podpisał: Izabela Lesik
Dokument z dnia: 09.08.2019
Dokument oglądany razy: 3 380