bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXVIII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 26 październik 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXVIII/309/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.11.2020 r. poz. 3771

Uchwała Nr RG-XXVIII/310/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XXVIII/311/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/145/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe"

Uchwała Nr RG-XXVIII/312/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVIII/313/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.11.2020 r. poz. 3772

Uchwała Nr RG-XXVIII/314/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.11.2020 r. poz. 3773

Uchwała Nr RG-XXVIII/315/20 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny w miejscowości Trzcianki nazwy ulicy ,,SOSNOWA" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.11.2020 r. poz. 3774Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 04.11.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 04.11.2020
Dokument oglądany razy: 479