bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXVII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 wrzesień 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXVII/300/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.10.2020 r. poz. 3510

Uchwała Nr RG-XXVII/301/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XXVII/302/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.10.2020 r. poz. 3511

Uchwała Nr RG-XXVII/303/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/498, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVII/304/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVII/305/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Kielce przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Kielce

Uchwała Nr RG-XXVII/306/20 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok

Uchwała Nr RG-XXVII/307/20 w sprawie zapewnienia uruchomienia linii autobusowej o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w ramach "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej"

Uchwała Nr RG-XXVII/308/20 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala-Południe" obszar "A" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 02.10.2020 r. poz. 3512Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 06.10.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 06.10.2020
Dokument oglądany razy: 477