bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 14 kwiecień 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXII/238/20 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.04.2020 r. poz. 1631

Uchwała Nr RG-XXII/239/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXII/386/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 16.04.2020 r. poz. 1632

Uchwała Nr RG-XXII/240/20 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Gminy Sitkówka - NowinyOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 17.04.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 17.04.2020
Dokument oglądany razy: 622