bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XXI Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 23 marzec 2020 r.

Uchwała Nr RG-XXI/231/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.03.2020 r. poz. 1381

Uchwała Nr RG-XXI/232/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XXI/233/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr RG-XVII/193/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2020

Uchwała Nr RG-XXI/234/20 w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXI/235/20 w sprawie wystąpienia do Ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem w sprawie zmiany nazwy Gminy Sitkówka - Nowiny

Uchwała Nr RG-XXI/236/20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XXI/237/20 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.03.2020 r. poz. 1382Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 01.04.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 01.04.2020
Dokument oglądany razy: 611