bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XX Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 24 luty 2020 r.

Uchwała Nr RG-XX/218/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.02.2020 r. poz. 1020

Uchwała Nr RG-XX/219/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVIII/201/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2030

Uchwała Nr RG-XX/220/20 w sprawie załatwienia wniosku mieszkańców msc. Zgórsko Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XX/221/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XX/222/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.02.2020 r. poz. 1021

Uchwała Nr RG-XX/223/20 w sprawie przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Uchwała Nr RG-XX/224/20 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIX/215/20 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II"

Uchwała Nr RG-XX/225/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/149/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XX/226/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-V/34/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr RG-XX/227/20 w sprawie zatwierdzenia składki członkowskiej Gminy Sitkówka-Nowiny, w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin „Geopark Świętokrzyski”

Uchwała Nr RG-XX/228/20 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.02.2020 r. poz. 1022

Uchwała Nr RG-XX/229/20 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.02.2020 r. poz. 1023

Uchwała Nr RG-XX/230/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie dyrektora Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w NowinachOpublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 02.03.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 02.03.2020
Dokument oglądany razy: 373