bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XIX Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 styczeń 2020 r.

Uchwała Nr RG-XIX/210/20 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2020 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.01.2020 r. poz. 519

Uchwała Nr RG-XIX/211/20 w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych placu zabaw, utworzonych na dz. nr ewid. 297/2, 296/2, 295/2, 294/2, 297/1, 295/1, 294/1 w m. Wola Murowana na rzecz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XIX/212/20 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw na działce nr ewid. 208/2 w m. Zagrody na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XIX/213/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sitkówka-Nowiny od Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Kopalnia Dolomitu Radkowice, boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej zlokalizowanych na terenie placu zabaw w m. Wola Murowana oraz przekazanie ich w użytkowanie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG-XIX/214/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr RG-XIX/215/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Kowala - Południe II"

Uchwała Nr RG-XIX/216/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zgórsko-Zagrody-Salonowa"

Uchwała Nr RG-XIX/217/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sitkówka – Nowiny na rok szkolny 2019/2020 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31.01.2020 r. poz. 520Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 03.02.2020
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 03.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 220