bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– XIII Sesja Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 27 sierpień 2019 r.

Uchwała Nr RG-XIII/126/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-III/14/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIII/125/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr RG-XIII/124/19 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia pisma złożonego w dniu 6 sierpnia 2019 roku w sprawie Uchwały Nr RG-IX/ 84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr RG-XIII/123/19 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 1 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIII/122/19 w sprawie przedłużenia terminu załatwienia wniosku złożonego w dniu 30 lipca 2019 roku w sprawie uchylenia bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIII/121/19 w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIII/120/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLV/384/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr RG-XIII/119/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowiny w obrębie geodezyjnym Zagrody w Gminie Sitkówka-Nowiny oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr RG-XIII/118/19 w sprawie nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w miejscowości Trzcianki w Gminie Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XIII/117/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXVII/475/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowiny

Uchwała Nr RG-XIII/116/19 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-V/30/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok

Uchwała Nr RG-XIII/115/19 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 03.08.2019 r. poz. 3331Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 03.09.2019
Dokument oglądany razy: 900