bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXXII / 387 / 17 w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Gmin ”Geoland Świętokrzyski” w wersji zmienionej (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 6/2017 podjętą na Zebraniu Założycieli Stowarzyszenia Gmin ,,Geoland Świętokrzyski’’ w dniu 22.06.2017 r.)

Uchwała Nr RG - XXXII / 386 / 17 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sitkówka-Nowiny lub jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.07.2017 r. poz. 2142

Uchwała Nr RG - XXXII / 385 / 17 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu Budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2016 do budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXXII / 384 / 17 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny” - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.07.2017 r. poz. 2141

Uchwała Nr RG - XXXII / 383 / 17 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Gminą Piekoszów i na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Projektu pn:”Czysta Energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów”

Uchwała Nr RG - XXXII / 382 / 17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Magnoliową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/25 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.07.2017 r. poz. 2140

Uchwała Nr RG - XXXII / 381 / 17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Berberysową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 247/27 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.07.2017 r. poz. 2139

Uchwała Nr RG - XXXII / 380 / 17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Azaliową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 247/24, 248/23 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.07.2017 r. poz. 2138

Uchwała Nr RG - XXXII / 379 / 17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Kalinową w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 248/22, 248/24, 249/16 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.07.2017 r. poz. 2137

Uchwała Nr RG - XXXII / 378 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXV/307/16 rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2017

Uchwała Nr RG - XXXII / 377 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXXII / 376 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 04.07.2017 r. poz. 2136

Uchwała Nr RG - XXXII / 375 / 17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2017 rokuOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 03.07.2017
Dokument oglądany razy: 2 653