bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXXI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 maja 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXXI / 374 / 17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka–Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG - XXXI / 373 / 17 w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych na wymianę bram garażowych oraz na remont posadzki betonowej w budynku OSP Kowala, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach

Uchwała Nr RG - XXXI / 372 / 17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Wiosenną w miejscowości Zgórsko, zlokalizowanej na działce nr ewid. 307/14 w obrębie geodezyjnym 5 - Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.06.2017 r. poz. 1876

Uchwała Nr RG - XXXI / 371 / 17 w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej ul. Dolomitową w miejscowości Szewce, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 w obrębie geodezyjnym 15 - Szewce na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.06.2017 r. poz. 1875

Informacja o Rozstrzygnięciu Nadzorczym do Uchwały Nr RG - XXXI / 370 / 17

Uchwała Nr RG - XXXI / 370 / 17 w sprawie zmiany numer 14 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz tereny cmentarza - Plan H" - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 11.07.2017 r. poz. 2272

Uchwała Nr RG - XXXI / 369 / 17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.06.2017 r. poz. 1874

Uchwała Nr RG - XXXI / 368 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXXI / 367 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 01.06.2017 r. poz. 1873

Uchwała Nr RG - XXXI / 366 / 17 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Nowiny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr RG - XXXI / 365 / 17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Uchwała Nr RG - XXXI / 364 / 17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 2016 rokOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 2 781