bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXIX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr RG - XXIX / 361 / 17 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG – XXVIII/344/17 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 25.04.2017 r. poz. 1615

Uchwała Nr RG - XXIX / 360 / 17 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sitkówka-Nowiny za 2016 rok

Uchwała Nr RG - XXIX / 359 / 17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 roku

Uchwała Nr RG - XXIX / 358 / 17 w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej stanowiącej mienie Gminy Sitkówka – Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach

Uchwała Nr RG - XXIX / 357 / 17 w sprawie przystąpienia do zmiany numer 23 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą "Ścieżka edukacyjna - Góra Miejska"

Informacja o Rozstrzygnięciu Nadzorczym do Uchwały Nr RG - XXIX / 356 / 17

Uchwała Nr RG - XXIX / 356 / 17 w sprawie zmiany Nr 19 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, uchwalonego Uchwałą Nr RG-XXXVII/271/05 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 27 października 2005 roku - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 29.05.2017 r. poz. 1826

Uchwała Nr RG - XXIX / 355 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/296/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok

Uchwała Nr RG - XXIX / 354 / 17 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXV/294/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2017-2023

Uchwała Nr RG - XXIX / 353 / 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2017 rok - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 25.04.2017 r. poz. 1614Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 27.04.2017
Dokument oglądany razy: 2 864