bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

– sesja XXIV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 listopad 2016 r.

Uchwała Nr RG - XXIV / 290 / 16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli

Uchwała Nr RG - XXIV / 289 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXI/246/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum

Uchwała Nr RG - XXIV / 288 / 16 w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nowinach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Nowinach oraz nadania Statutu

Uchwała Nr RG - XXIV / 287 / 16 w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 286 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 35/440, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 285 / 16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 35/50, 35/51, 35/52 i 35/359, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 284 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XX/239/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 283 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XVII/202/16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”

Uchwała Nr RG - XXIV / 282 / 16 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Uchwała Nr RG - XXIV / 281 / 16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok

Uchwała Nr RG - XXIV / 280 / 16 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XLIV/378/14 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG - XXIV / 279 / 16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 09.12.2016
Dokument oglądany razy: 2 701