bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty