bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

dla zadania pn. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie” składającej się z następujących części:

  1. „Zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej”.
  2. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej”.
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do terenów inwestycyjnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T wraz z włączeniem drogi gminnej”.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej,

Załącznik nr 2 – warunki techniczne,

Załącznik graficzny do warunków

Załącznik nr 3 – zakres projektów drogowych

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 27.02.2017 14:21
Dokument oglądany razy: 0
Nie podlega Ustawie