bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7

4. Załącznik do SIWZ nr 8

5. Załącznik do SIWZ nr 9

6. Załącznik do SIWZ nr 10

7. Pismo z dnia 30.12.2016 r. – Informacja o zmianie terminu składania ofert

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

9. Zmiana SIWZ pismem z dnia 30.12.2016 r.

10. SIWZ po zmianach z dnia 30.12.2016 r.

11. Edytowalny przedmiar robót

12. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 03.01.2017

13. Zmiana SIWZ pismem z dnia 03.01.2017

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. SIWZ po zmianach z dnia 03.01.2017

16. Wzór umowy po zmianach z dnia 03.01.2017

17. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

18. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.01.2017 r.

19. Zmiana SIWZ pismem z dnia 13.01.2017 r.

20. Wzór umowy po zmianach z dnia 13.01.2017r.

21. Informacja z otwarcia ofert

22. Informacja o unieważnieniu przetargu

Przedmiar robót w wersji edytowalnej zamieszczono dnia 30.12.2016 r.

Rysunki architektoniczne – zostały zamieszczone w załączniku nr 8 do SIWZ (należy pobrać aktualną wersję załączników)

Dokumentacja projektowa – została zamieszczona w załączniku nr 8 do SIWZ (należy pobrać aktualną wersję załączników)

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 15.12.2016 13:48
Dokument oglądany razy: 98
Podlega Ustawie