bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. „Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA” w Nowinach wraz z terenem przyległym przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji”.
2. „Przebudowa płyty boiska sportowego na terenie GOK „PERŁA” w Sitkówce-Nowinach, wraz z wykonaniem urządzeń sportowych i przebudową bieżni wokół boiska, gm. Sitkówka-Nowiny”

1. Ogłoszienie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 8

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 15.06.2016 11:29
Dokument oglądany razy: 109
Podlega Ustawie