bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych Gminy Sitkówka-Nowiny wraz ze składowaniem ich w miejscu do tego przeznaczonym

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty