bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXXI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 27 maja 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXI/270/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-II/7/10 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji działających przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG – XXXI/269/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Nr 72/136, położonej w miejscowości Sitkówka, obręb geodezyjny Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG – XXXI/268/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr RG – XXXI/267/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

Uchwała Nr RG – XXXI/266/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013-2016.

Uchwała Nr RG – XXXI/265/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXXI/264/13 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr RG – XXXI/263/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 03.06.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 03.06.2013
Dokument oglądany razy: 4 688