bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

 Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłebie 25

26-052 Nowiny

tel. +41 347-50-00, fax +41 347-50-11

e-mail: nowiny@nowiny.com.pl

www.nowiny.com.pl

NIP 959-09-00-464

REGON 000552076

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Chęciny Filia Nowiny

nr rachunku: 93 8493 0004 0040 0429 2160 0002

Godziny pracy urzędu: od poniedziałki do piątku, godz. 715-1515

Referat Stanowisko  Imię i nazwisko Telefon  E-mail Nr pokoju
Referat organizacyjny i spraw społecznych Kierownik Grażyna Górecka 41- 347-50-50 24
Ewidencja ludności Anita Dziwoń 41-347-50-54 12

Sekretariat

Monika Gruszczyńska 41-347-50-10 26

Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych 

Stanowisko ds. obronnych i OC Ireneusz Koszarecki 41-347-50-51 29
Punkt obsługi klienta 41-347-50-34 BOK
Komendant OSP Jerzy Kurek 41-347-50-21 23
Informatyk Izabela Lesik 41-347-50-22 28
Zespół ds. Promocji Gminy, Działalności gospodarczej i Funduszy Pomocowych Stanowisko ds. promocji i funduszy pomocowych, 

Piotr Buras

41-347-50-53 28
Stanowisko ds. działalności gospodarczej  Paweł Soboń
Biuro Rady Gminy Biuro Rady Alina Jedynak 41-347-50-25 21
Stanowisko ds. obsługi rady gminy i spraw organizacyjnych
Radca Prawny Radca Prawny Janina Michalska 41-347-50-26 27
Urząd Stanu Cywilnego Zastępca kierownika USC Maria Turczyn 41-347-50-55

13
Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego Drogownictwa i Inwestycji Kierownik Paweł Kaszyński 41-347-50-82 39
Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Andrzej Waśko 41-347-50-82 39
Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa Maria Karpińska 41-347-50-80 38
Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych Dorota Pyk 41-347-50-83 37
Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa Zbigniew Miechówka 41-347-50-80 38
Referat Planowania Budżetu i Finansów Z-ca Skarbnika Ewa Mazur 41-347-50-33 34
Wielosobowe stanowisko ds. księgowości  Anna Cęcek 41-347-50-33 34
Katarzyna Szewczyk

41-347-50-32

34
Stanowisko ds. obsługi kasowej Urszula Antoniak 41-347-50-36 Kasa
Ds. płac i rozliczeń Agnieszka Różycka 41-347-50-35 35
Zespół ds. podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów Kierownik zespołu Jagoda Szendzielorz 41-347-50-38 36
Wielosobowe stanowisko ds. wymiaru księgowości podatków i opłat Marzena Lewandowska 41-347-50-38 36
Magdalena Pala 41-347-50-37 36
Marta Trojan 41-347-50-37 36
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kierownik Sławomir Sobczyk 41-347-50-70 31
Ds. gospodarki nieruchomościami Michał Zatorski 41-347-50-71 31
Ds. kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dorota Pasek 41-347-50-75 32
Ds. ochrony środowiska Monika Milcarz 41-347-50-77 32
Zespół ds. gospodarki odpadami Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki odpadami Adam Maciejewski 41-347-50-52
Grzegorz Bryk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sitkówce-Nowinach

ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

gops@nowiny.com.pl

tel.: 41 366-78-80   41 366-78-28 Fax 41-347-50-11

Referat Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu E-mail Nr pokoju
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Ewa Kopolovets 41-347-50-40
41-366-78-00
14
Księgowość Kamila Zatorska 41-347-50-41
41-366-78-03
15
Pracownik Socjalny Joanna Adler 41-347-50-44
41-366-78-18
41-366-78-16
16
Pracownik Socjalny Anna Harat-Pypeć 16
Pracownik Socjalny Edyta Nowak 16
Pracownik Socjalny Iwona Oszust 16
Świadczenia Rodzinne Agnieszka Markowicz 41-347-50-42
41-366-78-27
41-366-78-28
17
Obsługa Funduszu Alimentacyjnego Ewelina Styczeń

17

Ds. Administracyjno Biurowych

Małgorzata Zając

17

Gminna Biblioteka Publiczna w Sitkówce-Nowinach

ul. Białe Zagłębie 25
26 - 052 Nowiny 

biblioteka@nowiny.com.pl

tel. 41-347-50-60   41-366-78-24    fax 41-347-50-11

Dni i godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek 9-17
Wtorek - Środa - Czwartek 9-18

Referat Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu E-mail Nr pokoju
Gminna Biblioteka Publiczna Dyrektor Beata Januchta 41-347-50-60
41-366-78-24
Starszy Bibliotekarz Julita ZającOpublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 31.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 332