bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Referat Planowania Budżetu i Finansów Gminy


Zakres spraw i zadań do realizacji zespołu podatków iopłat lokalnych oraz pozostałych dochdów:


  • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na żądanie podatnika lub uprawnionych organów i prowadzenie rejestru zaświadczeń;
  • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości;
  • prowadzenie zbioru dokumentów wymiarowych, dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych pozostających we właściwości gminy, oraz sprawowanie kontroli zapisów deklaracji i informacji podatkowych z rzeczywistością;
  • wydawanie i doręczanie decyzji wymiarowych;
  • załatwianie spraw ulg, umorzeń i odroczeń podatków i opłat;
  • prowadzenie zbioru dokumentacji pojazdów mechanicznych powyżej 3,5 t;
  • prowadzenie księgowości podatków i opłat;
  • prowadzenie spraw egzekucji należności podatkowych, gromadzenie dokumentacji z tym związanej, kontrolowanie realizacji tytułów wykonawczych przekazanych do wykonania;
  • kontrola podatkowa;

telefon: 41 347 50 36:

1. Urszula Antoniak – wymiar, księgowość i egzekucja podatku od środków transportowych; egzekucja należności od osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym z miejscowości położonych w: Bolechowicach, Nowinach, Trzciankach Sitkówce; zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;

telefon: 41 347 50 37:

1. Marzena Lewandowska - księgowość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego; wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w należnych podatkach lub stwierdzające stan zaległości; egzekucja należności od osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;
2. Magdalena Pala – księgowość i egzekucja opłat lokalnych, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, wykup mieszkań;

telefon: 41 347 50 38:

1. Jadwiga Szendzielorz - wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
2. Marta Trojan – księgowość i egzekucja opłaty za śmieci; egzekucja należności od osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym z miejscowości położonych w: Zgórsku, Zagrodach, Kowali, Szewc, Zawady, Woli Murowanej; ulgi, umorzenia, zwolnienia, odroczenia, rozłożenia należności na raty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych;

Druki do pobrania

1. Podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

2. Podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne (wersja pdf)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - osoby fizyczne (wersja word)

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (wersja pdf)

Deklaracja na podatek od nieruchomości - osoby prawne (wersja word)

3. Podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego - osoby fizyczne (wersja pdf)

Informacja w sprawie podatku leśnego - osoby fizyczne (wersja word)

Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (wersja pdf)

Deklaracja na podatek leśny - osoby prawne (wersja word)

4. Podatek rolny

Informacja na podatek rolny - osoby fizyczne (wersja pdf)

Informacja na podatek rolny - osoby fizyczne (wersja word)

Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne (wersja pdf)

Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne (wersja word)Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 29.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 460