bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny 24 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXX/262/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG – XXX/261/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 17 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Szewce - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan A+B+C".

Uchwała Nr RG – XXX/260/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 16 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz teren komunikacji kolejowej, teren zbiornika retencyjnego i parku - plan G".

Uchwała Nr RG – XXX/259/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 15 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Kowala - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan Z".

Uchwała Nr RG – XXX/258/13 zmieniająca uchwałę Nr RG-XXVI/216/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej uchwalonej uchwałą Nr RG-XIV/107/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada 2011r. zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitkówka-Nowiny pod nazwą "Sołectwo Zgórsko-Zagrody - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz teren cmentarza - plan H".

Uchwała Nr RG – XXX/257/13 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej Nr 9, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG – XXX/256/13 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 45 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej Nr 7, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG – XXX/255/13 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 42 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Szkolnej Nr 7, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG – XXX/254/13 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego Nr 26 znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. Białe Zagłębie Nr 15, w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Zagrody, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG – XXX/253/13 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Sitkówka-Nowiny nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

Uchwała Nr RG – XXX/252/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013-2016.

Uchwała Nr RG – XXX/251/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.

Uchwała Nr RG – XXX/250/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XIV/113/11 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w celu przekształcenia w samorządową instytucję kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach.

Uchwała Nr RG – XXX/249/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach.

Uchwała Nr RG – XXX/248/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.

Uchwała Nr RG – XXX/247/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Alina Jedynak
Dokument z dnia: 07.05.2013
Dokument oglądany razy: 5 510