bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXVIII Rady Gminy Sitkówka – 1 marca 2013 r.

Uchwała Nr RG-XXVIII/237/13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwi

Uchwała Nr RG-XXVIII/236/13 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVIII/235/13 w sprawie zmiany uchwały Nr RG- XLVIII/383/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Uchwała Nr RG-XXVIII/234/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki Nr 35/88; 35/89; 35/90, położonych w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wo

Uchwała Nr RG-XXVIII/233/13 w sprawie zmiany uchwały NR RG – XXV/193/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz Innymi podmiotami prowadzącymi dział

Uchwała Nr RG-XXVIII/232/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-XXVII/227/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gmini

Uchwała Nr RG-XXVIII/231/13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Uchwała Nr RG-XXVIII/230/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.

Uchwała Nr RG-XXVIII/229/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale RG-XXVII/218/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013-2016Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 818