bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXVII Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 30 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr RG-XXVII/228/13 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Słowik na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXVII/227/13 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2013.

Uchwała Nr RG-XXVII/226/13 w sprawie: przekazania w użytkowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Uchwała Nr RG-XXVII/225/13 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę granic Aglomeracji Kielce.

Uchwała Nr RG-XXVII/224/13 w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uchwała Nr RG-XXVII/223/13 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-XXVII/222/13 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-XXVII/221/13 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-XXVII/220/13 w sprawie:określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 rok.

Uchwała Nr RG-XXVII/219/13 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2013 r.

Uchwała Nr RG-XXVII/218/13 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2013-2016Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 874