bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXVI Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr RG-XXVI/217/12 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2013 roku.

uchwa Nr RG-XXVI/216/12 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 14 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, dotyczącej uchwalonej Uchwałą Nr RG-XIV/107/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 listopada

Uchwała Nr RG-XXVI/215/12 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sitkówka-Nowiny do projektu pn. "Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" oraz złożeni

Uchwała Nr RG-XXVI/214/12 w sprawie: przekazania w użytkowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących mienie Gminy Sitkówka-Nowiny do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Uchwała Nr RG-XXVI/213/12 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sitkówka-Nowiny, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Uchwała Nr RG-XXVI/212/12 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/113/2011 Rady Gminy Sitkówka Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Perła” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagrodach w

Uchwała Nr RG-XXVI/211/12 w sprawie: podziału Gminy Sitkówka-Nowiny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr RG-XXVI/210/12 w sprawie: uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, pod nazwą „Sołectwo Szewce – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – plan D” - unieważniona.

Uchwała Nr RG-XXVI/209/12 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr RG-XXVI/208/12 w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr RG-XXVI/207/12 w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXVI/206/12 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012.

Uchwała Nr RG-XXVI/205/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-XVI/129/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.

Uchwała Nr RG-XXVI/204/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG – XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016.

Uchwała Nr RG-XXVI/203/12 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 5 365