bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XXV Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 28 listopada 2012 r.

Uchwała Nr RG-XXV/202/12 w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr RG-XXV/201/12 w sprawie: wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Gminie Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/200/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Zagrody na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/199/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działek od osób fizycznych w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/198/12 w sprawie: nieodpłatnego nabycia działki od osoby fizycznej w miejscowości Kowala na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/197/12 w sprawie: przejęcia zwracanego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach mienia Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/196/12 w sprawie: zmiany nr 6 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka - Nowiny, pod nazwą "Sołectwo Bolechowice - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - plan K".

Uchwała Nr RG-XXV/195/12 w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała Nr RG-XXV/194/12 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/193/12 w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Uchwała Nr RG-XXV/192/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XIII/86/07 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr RG-XXV/191/12 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG – XVI/127/12 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2012-2016.

Uchwała Nr RG-XXV/190/12 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.

Uchwała Nr RG-XXV/189/12 w sprawie: uchylenia uchwały Nr RG-XXVII/206/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XXV/188/12 w sprawie: określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr RG-XXV/187/12 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 810