bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja XX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 23 maja 2012 r.

Uchwała Nr RG-XX/155/12 w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 13 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XX/154/12 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-XX/153/12 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2012 rok.

Uchwała Nr RG-XX/152/12 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitkówce-Nowinach.

Uchwała Nr RG-XX/151/12 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach.

Uchwała Nr RG-XX/150/12 w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr RG-XX/149/12 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.Opublikował: Izabela Lesik
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 316