bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sesja IX Rady Gminy Sitkówka-Nowiny – 29 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr RG-IX/75/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-XV/120/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wynagrodzenia za inkaso - unieważniona.

Uchwała Nr RG-IX/74/11 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2011 roku.

Uchwała Nr RG-IX/73/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr RG-IV/21/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sit

Uchwała Nr RG-IX/72/11 w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kielcach na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr RG-IX/71/11 w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kowala.

Uchwała Nr RG-IX/70/11 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kowala.

Uchwała Nr RG-IX/69/11 w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez gminę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 675 i Nr 638/1 położonych w miejscowości Kowala Mała, stanowiących własność Powiatu Kieleckiego.

Uchwała Nr RG-IX/68/11 w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o przywrócenie urzędowej nazwy miejscowości.

Uchwała Nr RG-IX/67/11 w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości.

Uchwała Nr RG-IX/66/11 w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości.

Uchwała Nr RG-IX/65/11 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewidencyjny 35/265, obręb geodezyjny Wola Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny.

Uchwała Nr RG-IX/64/11 w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewidencyjny 50/1, obręb geodezyjny Kowala, gmina Sitkówka-Nowiny - unieważniona.Opublikował: Alina Jedynak
Publikacja dnia: 26.04.2013
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 02.04.2013
Dokument oglądany razy: 4 538